Lietuvos Taekwondo Federacija

LTF narystės sąlygos

LTF nutarimu - visi Lietuvos taekwondo klubų treneriai privalo siųsti sportininkus tikrintis sveikatą savo miestų sporto medicinos centruose arba kitose oficialiose medicininėse įstaigose. Ne mažiau kaip 3 kart per metus.

Lietuvos Taekwondo federacijos sportininkų narystės sąlygos